Over TPJMS

Stichting TPJMS is opgericht door Pieter Jan en Tineke Meindertsma. De stichting is ontstaan uit onze behoefte om goede doelen (ANBI’s) meerjarig te ondersteunen. Ook na ons overlijden. Hierdoor willen we bijdragen aan de continuïteit van culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking.

Missie

Bijdragen aan de continuïteit van culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking door meerjarige financiële steun.

Visie

TPJMS vindt het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met klassieke muziek en zich hierin kunnen ontwikkelen, zowel uit interesse als professioneel. TPJMS wil bijdragen aan het terugbrengen van de gevolgen van kanker en alzheimer en steunt hiertoe langjarig twee gerenommeerde instituten in hun onderzoek. Daarnaast vinden de oprichters dierenwelzijn en kerkenwerk/ontwikkelingswerk zeer de moeite waard om langjarig te ondersteunen.