ANBI

TPJMS staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam van de instelling:

Tineke en Pieter Jan Meindertsma Stichting

Adres:

Zwaai 15
8426 NC Appelscha

Telefoon:

06 53 69 80 70

E-mail:

info@tpjms.nl

Website:

www.tpjms.nl

RSIN:

863042090

KvK-nummer:

83941061

Bankrekeningnummer (IBAN):

NL12 INGB 0674 9301 69