Bestuur

Naam

Functie

Pieter Jan Meindertsma

Bestuurslid

Ypie Veenstra-Postmus

Voorzitter

Alle Hooghiemstra

Penningmeester/secretaris

Floor Hageman

Communicatie

Lucas Buma is geen onderdeel van het bestuur, maar vormt de kascommissie.

Beleid

Doelstelling

TPJMS heeft als doel (conform de statuten): het langjarig financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), die naar hun doelgroep continuïteit moeten bieden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Missie

Bijdragen aan de continuïteit van culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking door meerjarige financiële steun.

Visie

TPJMS vindt het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met klassieke muziek en zich hierin kunnen ontwikkelen, zowel uit interesse als professioneel. TPJMS wil bijdragen aan het terugbrengen van de gevolgen van kanker en alzheimer en steunt hiertoe langjarig twee gerenommeerde instituten in hun onderzoek. Daarnaast vinden de oprichters dierenwelzijn en kerkenwerk/ontwikkelingswerk zeer de moeite waard om langjarig te ondersteunen.

Strategie

Kort samengevat is de strategie dat TPJMS langjarig helpt bij de continuïteit van hen aansprekende ANBI’s.

Beleid

De Stichting wordt na het overlijden van beide oprichters bestuurd door een driehoofdig bestuur. De bestuursleden zijn allen aanmerkelijk jonger dan de oprichters. Het bestuur geeft het doel van langjarige ondersteuning gestalte door benoemde goede doelen telkens een toezegging te doen voor drie jaar. Jaarlijks worden de afspraken getoetst. Als er geen aanleiding is om de steun te beëindigen, wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd en wordt de steun telkens voor drie jaar verlengd. De penningmeester rekent bij aanvang van de 25 jaar een annuïteit uit, zodat ieder jaar hetzelfde bedrag beschikbaar is. Deze berekening wordt 3-jaarlijks getoetst en waar nodig bijgesteld. De ondersteuning is van financiële aard, er worden voor de goede doelen door het bestuur geen aanvullende activiteiten verricht.

Beloningsbeleid

De Stichting bestaat uit het onbezoldigde bestuur en heeft geen werknemers in dienst. Het is denkbaar dat voor diensten die het bestuur niet zelf kan verrichten incidenteel externe expertise wordt ingehuurd.